The Prague Vocal Ensemle Claireton - Pražský komorní sbor Claireton

06/02/2014

The Prague Vocal Ensemle Claireton
The Prague Vocal Ensemle Claireton was founded in 2009. The repertoir of the choir is very versatile and includes selected works in classical music from the music of the 14 century till modern contemporary music, jazz, popmusic and folklor with dancing and dramatic elements .In 2010 Claireton took part in Open World singing project in Germany. In 2012 Claireton participated in 11th China International Chorus Festival(3nd prise in category Chamber Choirs). In 2013 represented Chech Republic in The International Choir Festival"Singing World" in St.Petreburg.Pražský komorní sbor Claireton
Pražský komorní sbor Claireton byl založen roku 2009.Repertoár sboru je velice rozmanitý od klasického repertoáru ze 14.stol. po moderní současnou hudbu, jazz, pop a folklór s tancem i dramatickými prvky.V roce 2010 se Claireton zúčastnil pěveckého projektu - Otevřený zpěv v Německu a zúčatnil se 11.ročníku Mezinárodního festivalu sborového zpěvu v Pekingu.V roce 2013 reprezentoval ČR na Mezinárodním festivalu - Zpívající svět v Petrohradu.


VLTAVA 2014/2015