Svitani - Svítání

06/02/2014

Svitani
Children choir "Svitani" was founded in September 1996. It became a part of a school of music in Prague, Smichov in 2008. Since September 2010 concert choirs have been headed by Mgr. Tereza Bystricka. Throughout its existence, the choir has performed a number of concerts both in the Czech Republic and abroad.
Svítání
Dětský sbor "Svítání" byl založen roku 1996 a stal se součásní základní umělecké školy V Praze na Smíchově v roce 2008. Od roku 2010 sbor řídí sbormistryně Mgr.Tereza Bystřická.Během svého působení se sbor účastnil mnoho koncertů v České Republice i zahraničí.

VLTAVA 2014