Mládežnícky dychový orchester Bánovčanka

27/07/2013

Mládežnícky dychový orchester Bánovčanka

bol založený v roku 1995, v súčasnosti má 44 členov, amatérskych hudobníkov, je posilnený o mladších hráčov, ktorí sú neustále vychovávaní a dopĺňajú rady orchestra. Vedúcim ako aj predsedom spolku je Martin Melišek, ktorý sa spolu s jeho bratom Ondrejom a pokladníčkou Lenkou Palackovou starajú o rozvoj orchestra.
Repertoár, ktorý Bánovčanka hrá, je rôznorodý, prevažujú však sólové inštrumentálne veci, ako aj skladby moderného rytmu
Počas svojho pôsobenia Bánovčanka absolvovala rad vystúpení, súťaží, promenádnych koncertov, zahraničných podujatí. Z najvýznamnejších možno spomenúť opakovaný zisk zlatého pásma s pochvalou na celoslovenskej súťaži detských a mládežníckych dychových hudieb, zisk titulu " Majster Európy v 3. kategórii" na 5. Majstrovstvách DH v Bojniciach v roku 2004.
Zo zahraničných vystúpení môžeme spomenúť podujatia v Srbsku, Rakúsku, Francúzsku, Turecku, Taliansku, Slovinsku a iné...
Hudba orchestra je zvečnená na zatiaľ dvoch CD nosičoch s názvami - Mladí odkazujú mladým a Rozprávkový dom.