Mladá dudácká muzika

27/07/2013

Mladá dudácká muzika vznikla v roce 2006. Nástrojové obsazení vyplývá z tradičního obsazení tzv. "velké dudácké muziky" tj. Es klarinet, dva B klarinety, dvoje dudy, troje housle a kontrabas. Celkově má tedy 9 členů, jejichž věkový průměr je 19 let. Soubor zpracovává folklorní materiál z jižních až jihozápadních Čech, především z oblasti Prácheňska a vystupuje v tradičních prácheňských krojích.
Je členem Jihočeského folklorniho sdružení, Folklorního sdružení České republiky a Svazu klubů mládeže.
Muzika od dob vzniku neměla dospělého vedoucího. Vznikla spontánně z radosti z folkloru. Přesto jsme procestovali skoro celou republiku, minulý rok oslavili již pět let své existence a natočili jsme své první album - Já sem panna.
Mladá dudácká muzika was founded in 2006.The instrument in the group are based on the traditional music instruments settinng for the "big bagpipe music" It means 2 B clarinets,2 bagpipes, 3 violins,1 bass.Totaly the group has 9 members with the age average 19 years.The group plays folklor music from South Bohemia and Southwest Bohemia, especially from the area of Prácheňsko and it is dressed in the traditional folk costumes from Prácheňsko.The group is member of The Southbohemian Folklor Association, Czech Republic Folklor Association and Union of Youth Clubs.
Since its beginning the group has never had an adult director.It was founded purely from the joy of folklor.Despite of this the group traveled and played in many of the places of the whole Czech Republic and last year it published its first CD : I am a maiden.