Kakofon choir - Sbor Kakofon

06/02/2014

Kakofon choir

Kakofon choir was founded in Prague in the autumn of 1996. Ever since its beginnings they aimed at the variability of genres, to please as many concert goers as possible, and at passing over the joy and pleasure of choral singing. During their 17 year activity the choir managed to travel throughout the CR as well as number of European countries within their concert and festival activities. The choir holds regular seasonal concerts and takes part in cultural and charitable events. During their life they produced 2 CDs.

Sbor Kakofon

Sbor Kakofon vznikl v Praze na podzim roku 1996. Od svého začátku si kladl za cíl jednak oslovit posluchače zejména pestrostí žánrů, aby si na jeho koncertech přišel na své každý, a také předat co největší radost a prožitek ze sborového zpěvu. Za jeho sedmnáctiletého působení se sboru podařilo procestovat v rámci koncertní a festivalové činnosti celou ČR i několik evropských zemí, pořádá pravidelné sezónní koncerty, účastní se kulturních a charitativních akcí. Za svou existenci vydal 2 CD.

VLTAVA 2014