Hungary Star Light Choir - Pěvecký sbor Hvězdný svit - Maďarsko

06/02/2014

Hungary Starshine Choir

Hungary Starshine Choir was founded in 2010, is registered as civil society groups in Hungary. Music conductor Mr. Zhang Guozhi take charge of choir artistic director and conductor. From this two years, Hungary Starshine Choir from the initial entertainment community organizations begun to grow into a professional level team. Hungary Starshine Choir participated in varies of events, not only in cooperation with arts organizations from China, but also work with the Hungarian arts organizations. Last year took part the Seventh World Choral Festival in Cincinnati in America, and won the Silver Award in Mixed group.

Pěvecký sbor Hvězdný svit - Maďarsko

Smíšený čínský pěvecký sbor byl založen v roce 2010 v Maďarsku.Hudební skladatel pan Zhang Guozhi je uměleckým ředitelem a sbormistrem sboru.Během tří let své existence se sbor vyvinul na úroveň téměř profesionálního sboru a mimo účasti na mnoha koncertech pořádaných nejenom čínskými uměleckými organizacemi , také spolupracuje s mnoha maďarskými uměleckými organizacemi. V roce 2012 získal stříbrné pásmo na 7.ročníku Světové soutěže sborového zpěvu v Cincinnati USA.


VLTAVA 2014