FEST 2014

05/02/2014

2014 VLTAVA awarding list

VLTAVA International Choir Frstival Awarding List

Youth & Teenager

Nejlepší jevištní projev/Best Stage Appeal : Páni kluc

Nejlepší provedení sborového díla/Best Performance of Choir work :Svítán

Nejlepší sborová spolupráce/Best Partnership: 

               Pražský komorní sbor Claireton

Nejlepší sborová spolupráce/Best Partnership: Claireton Chorale

Nejlepší jevištní výkon/Best Live Performance: 

               Chorus of Qingdao No.2 Middle School

Nejslibnější sbor/Most Promising: Vocalissimo

Pohár Vltava - nejlepší sbor/Vltava Cup Best Choir: Svítání

Adult

Nejlepší jevištní projev/Best Stage Appeal: Edelweiss Women's Choir

Nejlepší provedení sborového díla/Best Performance of Choir work: 

               Hungary Starlight Choir

Pohár Vltava - nejlepší sbor/Vltava Cup Best Choir: Kakofon

Mezinárodní festival Vltava 2014

reportáž sbormistra Petra Stratila

Milovníci sborového zpěvu by jistě souhlasili s tvrzením, že sborových festivalů není nikdy dost. Ještě více to pak platí o festivalech s mezinárodní účastí, které jsou navíc soutěžní. Festival Vltava je další slibnou akcí, která se nesnaží pouze o popularizaci sborového zpěvu, ani není obyčejnou sborovou soutěží. Jedná se o festival, který silně akcentuje vzájemné setkávání a poznávání rozdílných kulturních hodnot.

:: Petr Stratil, 9. března 2014 ::

DPS Svítání na festivalu Vltava 2014 (zdroj: DPS Svítání - Facebook)

Festival Vltava je pořádán Česko-čínskou kulturní asociací za podpory významných hudebních organizací a kulturních institucí v České republice i Číně. Festival je zaměřen na amatérské sbory, kterým poskytuje možnost ukázat svůj talent a naznačit cestu dalšího zlepšování. Tento cíl je zároveň doplněn o možnost cenného mezikulturního dialogu, který je umožněn mezinárodním charakterem festivalu.

Již první ročník mezinárodního festivalu Vltava se ukázal jakožto nadějný příslib do dalších ročníků. Soutěžním dnem festivalu byl 5. únor 2014. Celá soutěž se odehrála v reprezentativních a z hlediska zvuku kvalitních prostorách Sálu Bohuslava Martinů, na Hudební akademii múzických umění v Praze. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie: v první části soutěže vystoupily dětské a mládežnické sbory, po krátké přestávce pak následovaly sbory dospělé. Festivalová porota sestávala ze tří zkušených sbormistrů MgA. Zdeňky Součkové, dr. Romana Michálka a dr. Víta Aschenbrennera.

Samotná vystoupení pak nabídla značnou variabilitu i v rámci jednotlivých kategorií. V soutěži se totiž mohli potkat jak sbory komorní (Pražský komorní sbor Claireton, Komorní pěvecký sbor Vocalissimo) tak velké sbory (Chorus of Qingdao No.2 Middle School, Páni kluci). Z hlediska posluchače se jednalo o velmi výhodné uspořádání, protože program uvnitř jednotlivých kategorií získal vítanou pestrost, neboť nejen návštěvník festivalu, ale i sami členové sborů mohli navzájem slyšet a porovnat rozdílné přístupy k interpretaci sborové hudby a to na širokém vzorku různých sborů.

Vítězem kategorie dětských a mládežnických sborů se stal sbor Svítání pod vedením Terezy Bystřické, který byl zároveň oceněn za nejlepší provedení sborového díla. V dospělé kategorii zvítězil sbor Kakofon pod vedením Dominika Fellnera. Soutěžní porota přiřkla některým sborům i další ceny. Ocenění si tak ze soutěže v 1. kategorii odnesli i sbory Páni kluci za nejlepší jevištní projev, Pražský komorní sbor Claireton a Claireton Chorale za nejlepší sborovou spolupráci, Chorus of Qingdao No. 2 Middle School za nejlepší jevištní výkon, Vocalissimo jako nejslibnější sbor, ve 2. kategorii pak Edelweiss Women's Choir za nejlepší jevištní projev a Hungary Starlight Choir za nejlepší provedení sborového díla. Po vyhlášení vítězů a předání cen byl celý festival velmi vhodně završen zpěvem kánonu Dietricha Buxtehudeho Cantate Domino. Spojené festivalové sbory řídil Roman Michálek, varhanní partu se ujal Vít Aschenberenner.

Dle krátkých, leč výstižných ohlasů ze strany účastníků mezinárodního sborového festivalu Vltava 2014 lze dovozovat, že festival se vydařil a poskytl jeho účastníkům to, co si předsevzal - totiž možnost pro vzájemné setkání a kulturní výměnu. Klíčový slogan Vltavy 2014, Being Together, tak byl vskutku naplněn, třebaže můžeme předpokládat, že v této oblasti je stále prostor pro další růst. Bylo by v každém případě smutné, pokud by první ročník festivalu Vltava byl zároveň ročníkem posledním, jako se již přihodilo mnoha dalším festivalům s nadějným startem. Proto můžeme pevně doufat a držet organizátorům akce palce, aby se jim do dalších let povedlo festival nejen udržet, ale ještě více rozšířit a poskytnout sborovým zpěvákům, sbormistrům i milovníkům sborového zpěvu vůbec další možnost k setkání se s fenoménem sborového zpěvu, uměleckým zážitkům a dalšímu růstu.