Edelweiss Women’s Choir - Edelweiss - ženský sbor

06/02/2013

Edelweiss Women's Choir
Edelweiss Women's Choir ( now attached to the Northeast Electric Power Design Institute, located in Changchun, Jilin Province, China) was established in 2000, and with most of its members from colleges and universities, hospitals, enterprises and local governments, women intellectuals make up the main part of the choir. Edelweiss has put on many shows for college students, army men, community residents, local farmers and even the youth offenders in a reform school. It has also joined in some TV programs and some charity shows. Edelweiss has, since it was born, participated in variety of singing competitions, ranging from local, provincial competition to the northeast region and the national Jinzhong (Golden Bell Awards), and has won 1st prize (or gold prize) 9 times ever since 2007. It was awarded WOMEN ADVANCED GROUP by the Changchun-city Women's Federation in 2011.
Edelweiss - ženský sbor
Ženský sbor Edelweiss spadající nyní pod Severo-východní Institut Elektro Designu (Changchun - provincie Jilin, Čína) byl založen v roce 2000.Členky sboru pocházejí z různých profesních odvětví jako např. z universit, nemocnicí, podníků a státní správy.Sbor Edelweiss má za sebou řadu vystoupení pro universitní studenty, armádu, členy komunit, farmáře a dokonce reformní školy.Sbor mimo jiné vystupoval v televizních pořadech a zúčastnil se charitativních akcí.Sbor se zúčastnil mnoha místních soutěží, pěvecké soutěže severo-východního regionu a národní soutěže v Jinzhongu kde získal zlaté ocenění (Golden Bell Award).Mimo jiné získal 9x první cenu v roce 2007 a ocenění WOMAN ADVANCED GROUP od Federace žen města Changchun v roce 2011.

VLTAVA 2014