DECHOVÝ ORCHESTR HARMONIE PARDUBICE

27/07/2013

Stručné představení souboru: Harmonie Pardubice je dobrovolné sdružení občanů, jejichž předmětem zájmu je pokračování v tradici dechové hudby v Pardubicích, propagace a popularizace dechové hudby, interpretace klasických dechových děl českých autorů a také interpretace vážné i populární hudby českých a zahraničních autorů v transkripcích pro dechové orchestry. Nabízíme žákům a absolventům ZUŠ možnost praktického uplatnění jejich získaných dovedností a rozvíjení jejich dosavadní hudební aktivity. Jsme otevřeni i dalším zájemcům z řad veřejnosti, studentům konzervatoře, učitelům i profesionálním hudebníkům. "Harmonie Pardubice" má za cíl reprezentovat město Pardubice na hudebních soutěžích a festivalech v našem kraji i v České republice a zahraničí.