CuiWei Primary School Brass Band|Dechový Orchestr základní školy CuiWei

27/07/2013

CuiWei Primary School Brass Band -Establish in 1996
Gain 5 times First Prize of Beijing Student Art Festival from 2003
Gain First Prize of Primary school level of Beijing Student Art Festival in 2010
Invited by China Central Television for Performance
Invited for performance in Beijing International Brass Band Festival,
Participant the culture exchange event with other countries

Dechový Orchestr základní školy CuiWei
Založen v roce 1996
5x oceněn 1.cenou na Pekingském studentském festivalu umění od roku 2003
Získal 1.cenu v soutěži základních škol na Pekingském studentském festivalu umění v roce 2012
Pozván ke koncertování Čínskou centrální televizí
Pozván k účasti na Pekingském mezinárodním festivalu dechové hudby
Účastní se kulturních výměnných programů s jinými státy