Claireton Chorale - Claireton Chorale

06/02/2014

Claireton Chorale
Claireton Chorale is children´s choir of Klánovice-Prague and was founded in September 1999. It is quite active choir with several CD´s and it participated in many prestige events. Apart from the traditional concerts in Culture House in Klánovice (Klánovická beseda) and celebratory events of Municipality of Klánovice the choir plays part in several charity concerts.
Claireton Chorale
Claireton Chorale je klánovický dětský sbor, který byl založen v září roku 1999. Během své činnosti se sbor dokázal zformovat ve vcelku životaschopné těleso, které uspořádalo řadu prestižních koncertů. Vedle snad dnes již tradičního koncertování v Klánovické Besedě či při slavnostních příležitostech MČ Klánovice, stojí za zmínku pravidelná účast sboru na charitativních koncertech.

VLTAVA 2014