Chorus Angelus

27/07/2015


Choir master: Ivana Kylarová

Sbor Chorus Angelus působí v oblasti Dolního Poberounčí již více jak 30 let. Sbor založil v roce 1984 Jaroslav Dostalík pod názvem Mladost. V roce 1991 se vedení sboru ujal sbormistr a varhaník Karel Loula. Na jeho práci navázal v roce 1993 Igor Angelov a pod názvem Chorus Angelus se sbor začal orientovat zejména na středověkou, renesanční a barokní hudbu. Za vedení Lukáše Prchala v letech 2004-2010 se sbor věnoval i náročným kompozicím současných autorů a zúčastnil se několika významných multižánrových hudebních projektů. Po jeho odchodu se v období tří let za dirigentským pultem vystřídali dva sbormistři, Jiří Polívka a Martina Klimtová.

Od srpna 2013 je uměleckým vedoucím Roman Michálek, který je také sbormistrem koncertního sboru. Spolu s ním se o hudební rozvoj dětí starají sbormistryně Ivana Kylarová, Ludmila Plzáková a Zora Strnadová, hlasovou poradkyní souboru je Oldřiška Richter Musilová. Současný repertoár sboru tvoří dětské písně, skladby klasiků české i světové hudby, černošské spirituály i úpravy populární hudby a jazzu.

V současnosti je Chorus Angelus spolkem vedeným volenou radou rodičů a navštěvuje ho celkem 102 dětí ve věku od 4 do 16 let. Přípravná oddělení sboru působí při ZŠ a MŠ v Černošicích, Dobřichovicích a Řevnicích. Koncertní oddělení pracuje pod záštitou Základní umělecké školy Černošice.

2015 Vltava