BRASS ORCHESTRA JUNIOR PRAGUE|Dechový orchestr Junior Praha

27/07/2013

Dechový orchestr Junior Praha
Dechový orchestr JUNIOR působí při Základní umělecké škole v Praze 10 - Hostivaři. Věkový průměr hráčů se pohybuje okolo 21 let. Orchestr se zaměřuje především na interpretaci tradiční české dechovky. Kromě známých i méně známých skladeb autorů, kteří jsou dnes již považováni za klasiky tohoto žánru, nechybějí ale v jeho repertoáru ani věci novější. JUNIOR založil a řídí kapelník Josef Zettl. Všichni hráči a hráčky na trubky, křídlovky a tenory jsou jeho žáky a žákyněmi.
BRASS ORCHESTRA JUNIOR PRAGUE:
The brass orchestra Junior operates by the Primary Art School in Prague 10.
The avaradge age of the players is 21 years.The concern of the orchestr is mainly on interpretation of the tradicional Czech brass music.It plays more and less famous pieces from the today already classic composers. But it plays also some of the newer pieces.The orchestra was founded by Mr.Josef Zettl, who is also a today´s director of the orchestra.All the players on horns, flugelhorns are his students.