Beijing YuYing Golden Sail Symphonic band|YuYing Zlatá plachetnice - symfonický orchestr/ Peking

27/07/2012

Beijing YuYing Golden Sail Symphonic band
Established during year 1995
Often participant international culture exchange event, including
August 2008, Participant the International Youth Brass Band Parade of Beijing Olympic Culture Festival
November 2008 receive the Student Brass Band from Los angels U.S.
Receive and visit with Student brass band from Regensburg Germany
Participant exchange event with Students from Taiwan
Held concert in various professional halls
Held concert for residents community
Held national level concert in Bird's Nest Stadium during the Beijing Olympic City Festival

YuYing Zlatá plachetnice - symfonický orchestr/ Peking
Založen v roce 1995
Orchestr se účastní často mezinárodních výměnných kulturních událostí, mimo jiné:
Srpen 2008, účast na Mezinárodní přehlídce mládeže dechových hudeb na Olympijském
kulturním festivalu v Pekingu
Listopad 2008, uvítali v Číně studentský dechový orchestr z L.A. USA
Výměnný pobyt se studentským dechovým orchestrem z Regensburgu v Německu
Výměnný pobyt s taiwanskými studenty
Koncertování ve významných koncertních halách.
Koncertování pro komunity residentů.
Koncertování na stadionu Ptačí hnízdo v pekingském olympijském mě