Beijing No.20 Middle School Brass Band|Střední škola 20 Beijing symfonický orchestr

27/07/2012

Beijing No.20 Middle School Brass Band set up during July 1996, more than 100 members
Director: Mr.Wu Gang(vice-director of Art Education Center of NO.20 middle school, vice secretary-general of Beijing Band Directors Association), Mr. Shi Weimin (1st level national director, vice Chairman of Beijing Band directors Association),Visiting Director: Mr. Liu Yubao, and Shi Weimin, Who educated(short time): Mr. Zhang Haifeng, Mr. Li Fangfang, Mr. Layton Hodgetts. Pabulic performance: Dalian Port Performance for Army 80 years Birth in year 2007, Beijing Choir Festival Openning festival
Concerts in Beijing Golden Sail Concert Hall, Beijing Library Concert Hall, China national theatre.
Awards: 7 golden medals in various Art festivals from year 2001
A few hundreds sole awards
Visiting performance abroad: Korea, Switzerland, USA, Italy,Russia, Receiving abroad group and performance with: group from Austrilia, Germany, Belgium, and the US etc.


Střední škola 20 Beijing symfonický orchestr
Soubor založen v červenci 1996, více jak 100 členů
Vedoucí souboru: Pan.Wu Gang (zástupce ředitele umělckého vzdělávacího centra no.20 střední školy, zástupce generálního sekretáře Asociace ředitelů hudebních souborů v Pekingu)
Pan shi Weimin (státní ředitel prvního stupně, místopředseda Asociace ředitelů hudebních souborů v Pekingu)
Hostující vedoucí: Pan Zhang Haifeng, Pan Li Fangfang, Pan Layton Hodgetts
Veřejná vystoupení: Dalian Port vystoupení pro armádu v roce 2007, koncerty v pekingské koncertní hale Zlatá plachetnice, v koncertní hale pekingské knihovny,v Čínském národním divadle
Vystoupení v zahraničí:Korea, Švýcarsko, USA, Itálie, Rusko
Společná vystoupení se zahraničními studenty v Číně: skupiny z Austrálie, Německa, Belgie, USA atd.
Ocenění: 7 zlatých medailí na rozdílných festivalech umění od roku 2001, stovky ostatních ocenění