Bayi Golden Sail symphonic band|Bayi symfonický orchestr – Zlatá plachetnice

27/07/2013

Bayi Golden Sail symphonic band
established on 1st August 1987 / more than 200 members
Held concert in the China national theater, Goldener Saal Wiener Musikvereins, Beijing concert hall, and ZhongShan concert hall Beijing
Participant many culture exchange event with students from United States, Canada, Germany, Japan, Singapore, Taiwan, Hong Kong, etc
July 2007, gain golden medal and special award of 9th Saxon (SAXONIADE) international festival, And during year 2007 and 2010, gain First Prize in the second and third session of high school and Primary Art Show

Bayi symfonický orchestr - Zlatá plachetnice
Založen v roce 1987 / Vice jak 200 členů
Koncertoval v Čínském národním divadle, v Goldener Saal Wiener Musikvereins, v Pekinské koncertní hale, v ZhongShan koncertní hale v Pekingu
Účastní se mnoha mezinárodních kulturních výměn se studenty z USA, Kanady, Německa, Japonska, Singapuru, Taiwanu, Hong Kongu atd.