As we gather

24/04/2019

Today, on my way to the studio, I was thinking about the message of this exhibition. In the tram I started realizing the noise surrounding me.

People were getting on and getting off, standing off, standing, sitting, getting on and getting off, standing, sitting, getting on and getting off. I left.

The tram arrived and left again.

Every morning we wake up and in the evening we go to sleep.

The continuity of this cycle is a significant part of our being.

This loop is present all around us, we are connected to nature, where this process evolves spontaneously. We don't usually sense it, although we are surrounded by it and a part of it.

It gives us a feeling of slowing down and peace.

Gathering, lingering, a dialogue with both humans and non-human kinds.

An everyday ritual, a rhythm holding our society together.

A community of people, talking, laughter, fights.

Collective interests, collective work, collective life.

A dialogue through which we can find new kinds of possibilities for relating and understanding.

Setting the scene for our days. Useless things that aren't as useless as we might think.

Repetitive totems offer a feeling of home, calmness, easing, expanding the fundamental meaning of a place, where these rituals take place.


TEXT in CZECH LANGUAGE

Mia Milgrom a Zlata Ziborova jsou studentky na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Mileny Dopitové, Intermedia I.Opakování, které se normalizuje. Setkávání, pobývání, rytmus odchodu a příchodu. Pocit zastavení - návaznosti - společnosti.Rituál, při kterém se setkáváme.Výstava pracuje s bytím, rytmem a krásou v obyčejné každodennosti. Objekty fungují jako kulisy, jako totemy opakovaného.Instalace je prolnutím s přírodními prvky, kde tyto procesy probíhají samovolně.
Skrze komunikaci s lidmi, ale i živými a neživými druhy, je možné hledat nové možnosti cítění a porozumění.As we gather rozšiřuje základní význam galerijního prostoru a posouvá jej na místo dialogu.Rutina, rituál, komunita jsou nezbytnou součástí fungování.

kurátor: Zai Xu

中文解读:

当我们聚集时/As we gather

Mia Milgrom和Zlata Ziborova是布拉格的美术学院Milena Dopitová工作室Intermedia I的学生。

标准化般的重复。 见面,逗留,离开和来到的节奏。 社会的停止-持续的状态。

我们见面的仪式。

展览以日常生活中的存在,节奏和美感为特色。对象充当背景,像重复的图腾。

装置是自然元素的混合体,这些过程是自然发生的。

通过与人类以及与生命和无生命的物种之间的交流,有可能寻找新的感觉和理解的可能性。

当我们聚集时,扩展了画廊空间的基本含义,并将其移到对话的地方。

例行的,仪式的,社区活动是功能的重要组成部分。

展览前言:

今天,在去工作室的路上,我在想这个展览的讯息。在电车上,我开始意识到周围的噪音。

人们上车,下车,站着,坐着,上车,下车,站着,坐着,上车和下车。我走了。

电车到达并再次离开。

每天早上我们醒来,晚上我们入睡。

这个周期的连续性是我们之存在的重要组成部分。

这个循环存在于我们周围,我们与自然相连,在这个过程中自然发生变化。尽管我们被它及其部分包围着,但我们通常不会感觉到它。

它给了我们放慢脚步和和平的感觉。

与人类和非人类物种聚集,缠绕和对话。

一种日常仪式,一种将我们的社会凝聚在一起的节奏。

人们在说,笑,打。

集体利益,集体工作,集体生活。

通过对话,我们可以找到相关和理解的新可能性。

为我们的时代做好准备。所谓无用之物并非我们想象的那般无用。

重复的图腾给人家一般的感觉,宁静,放松,在仪式发生地,扩大了它们的基本含义。

艺术家:Mia Milgrom,Zlata Ziborova

策展人:Zai Xu

校对:David Laufer

翻译:Mio Milgrom

制作:Julie Ondračková Sára Adnanová, Marko Čambor

公关 David Laufer

建筑:Marko Čambor, Michael Čambor

日期:4月24日-5月26日

S1006