2017

Review of year 2017

Annual Report 2017

organized several events under the ICAFEST series.

ICA organized Art exhibition with Prague 1 district in Gallery 1. The exhibition is about to support young artist, the subject is "YES TO LIVE". Mr. Filip Kracman from Prague 1 told, this is the first time G1 hold such a modern art exhibition.

Writers' Residence Prague, received 2 famous Chinese writers Mrs. Ye Guangqin, and Mr. Su Tong. They have stayed 1-2 months in the Residence to experience the life in Prague. Mrs. Ye Guangqin traveled to Frankfurt and gave a lecture to share her experience in the "Old Town". She has invited the local guests to share the understanding of Chinese and European food culture during her stay in Prague. Mr. Su Tong and famous Chinese Poet Mr. Ouyang Jianghe had lecture in Charles University and they talked about Chinese literature there.

ICA start a culture series events, invited famous poet Mr. Li Li to share his poem experiences.

ICA start the Hanux Culture Salon series events, invited local Chinese specialist to give lecture regarding the education system, social insurance system, and history knowledge.

Visited Czech Culture ministry, Czech literature center, Polish writers' association and Austrian literature house to negotiate for future deeper cooperation.

ICA serviced and partly produced the "Tracking" video shooting in Germany, Czech, Austria and Hungary, it is a talk show about history and culture by the famous speaker Mr. Yuan Tengfei.

ICA provided service to the delegation organized by Yabuli Forum that with many famous enterprisers, arranged for their visit in the Czech Republic, Poland and Austria.

The culture exchange program had been continuing steadily: visits, meetings, exchange programs were held between middle Europe (Germany, Poland, Hungary, Litvania, Austria, Slovenia and the Czech Republic) and China, covering culture, health care, industry, education and other areas.

In this year ICA especially received delegations from Shandong publishing group, Teachers' delegation and Chinese film delegation, etc.

Shrnutí činnosti ICA o.s.za rok 2017

organizovala několik akcí pod hlavičkou ICAFEST.
ICA zorganizovala uměleckou výstavu s názvem "YES TO LIVE" podporující mladého umělce ve spolupráci s Prahou 1 v Galerii 1. Pan Filip Kracman z Prahy 1 o výstavě řekl, že to bylo poprvé, kdy G1 hostila takto moderní výstavu.

Writers' Residence Prague hostila 2 známé čínské spisovatele paní Ye Guangqin a pana Su Tong, kteří v residenci strávili 1-2 měsíce, aby vstřebali atmosféru a život v Praze. Paní Ye Guangqin cestovala do Frankfurtu a poté měla přednášku na Starém Městě, aby se podělila o své zkušenosti. Do Writers´ Residence přizvala v době svého pobytu místní hosty, aby spolu sdíleli své pohledy na čínsko-evropskou stravovací kulturu.

Pan Su Tong měl přednášku na Karlově Universitě společně se známým čínským básníkem panem Ouyang Jianghe na téma čínské literatury.

ICA uspořádala řadu kulturních událostí. V rámci nich pozvala známého básníka pana Li Li, aby se podělil o své zkušenosti.

ICA začala s pořádáním řady událostí Hanux Culture Salon, v rámci kterých přizvala místní čínské specialisty, aby přednášeli na témata vzdělávací systém, systém sociálního pojištění a znalosti historie.

Navštívili jsme Ministerstvo kultury, Literární centrum, Asociaci polských spisovatelů a Rakouský literární dům, abychom navázali bližší spolupráci.

ICA zajistila a zčásti produkovala natáčení talk show "Tracking", které probíhalo v Německu, Čechách, Rakousku a Maďarsku. Talk show pojednává o historii a kultuře a je uváděna známým hlasatelem, panem Yuan Tengfei.

ICA zajistila mnoho známých společností pro "Yabuli Forum delegation", které se konalo v České Republice, Polsku a Rakousku.

Informační a kulturní výměna mezi ČR a Čínou pokračuje nadále. ICA pořádá jednání, návštěvy a výměnné programy mezi subjekty ze střední Evropy (Česká Republika, Slovenská Republika, Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko) a Číny z různých oblastí a oborů jako jsou kultura, zdravotní péče, průmysl, vzdělávání a další.

V tomto roce ICA mimo jiné přivítala delegaci z Shandong publishing group, delegaci čínských učitelů, Čínskou filmařskou delegaci atd.

工作简报

主办ICAFEST艺术活动,ICA-G1青年前卫艺术家展“YES TO LIFE”,作家居住地项目,与布拉格查理大学联合举办中国作家、诗人(欧阳江河、苏童)讲座,与捷克文化部、捷克文学中心、波兰作家协会、奥地利作家之屋讨论组织文学交流活动。配合中国亚布力论坛高级经济代表团访问捷克、波兰、奥地利。多项交流。