2011

Review of year 2011

2011 Annual report

- The Intercultural Association (ICA) supported and made arrangements for those teams who participated in The Italian-Chinese Culture exchange in early 2011.

- ICA visited Temelín nuclear power plant, in-depth investigated into local views and perspectives for the development of nuclear energy.

- ICA participated and contributed to dozens of conferences, international exchange activities in governmental and economic aspects. The content involving political, historical research, municipal, municipal planning, health care, finance, taxation, auditing, police, water, energy, construction, education, trade, tourism and many other areas.The above mention activities were happenig mainly in The Czech Republic, but also reached into other countries such as Slovakia, Hungary, Poland, Slovenia, Croatia, Germany, Austria and other countries.

Shrnutí činnosti ICA o.s. za rok 2011

- ICA podpořila a pomohla s organizací čínským skupinám , které se podílely na kulturní vyměně mezi ČLR a Itálii začátkem roku 2011.

- ICA navštívila jadernou elektrárnu Temelín kde získávala poznatky pro svoji reportáž o nukleární energii.

- ICA se zúčastnila a přispěla svou činností k mnoha konferencím, meetingům, mezinárodní výměně jak na vládní tak na obchodní úrovni.Zprostředkovali jsme odborná setkání zastupitelů souvisejích institucí z obou států ( jako například z oblastí politiky, historického výzkumu, státní správy, zdravotní péče, financí a bankovnictví, daní, auditu, policie, dodávky vody, ochrany živ.prostředí,energie, stavebnictví, vzdělání, cestovního ruchu a dalších).Výše zmíněmá setkání probíhala zejména v ČR, ale také v dalších státech (mimo jiné např.: Slovenská Republika, Maďarsko, Polsko, Slovnisko, Chorvatsko, Německo, Rakousko)

工作简报

采访泰梅林核电站,探讨发展核能的看法和观点。

多项交流。