2010

To Review Year 2010

To Review Year 2010

If we should review the past year 2010, we could say for Intercultural Association (CCICA) it was a busy year. In the first half of 2010 we focused mainly on international events that were related to Prague and Czech Republic. Where as in the other half of the year we invested our energy mainly to the Czech-Chinese exchange events.
Important events of 2010 that were reported by ICA and Czech branch of Phoenix TV:
strategic dialogue between Czech Republic and the U.S. was held in Prague;
on the beginning of 2010-the president of EU Mr.Herman Van Rompuy and the general secretary of NATO Mr.Anders Fogh Rasmussen visited Czech Republic;
the Czech president Václav Klaus received the British Crown Prince Charles and his wife;
The Russian-US summit held in Prague, that draw attention from all over the world, ICA personally witnessed the signature of New nuclear arms reduction treaty between Obama and Medvedev;
in the occasion of Shanghai EXPO ICA reported the shift of the piece of the sculpture of Jan Nepomucký (one of the Charles´s bridge statues) that was moved to the exhibition in order to bring happiness to all of the visitors of EXPO who would touch this fragment of the prague´s sculpture.
during the may election ICA visited the vote places, witnessed the waiting for the results of the main parties, made interview with the Czech president, President of Senate and Minister of foreign affairs.
report from summer floods in North Bohemia and joining the contribution activity
ICA helped China City's Federation to organize a group of Real-Estate investors, who visited Hungary, Poland, and the Czech Republic.
ICA interviewed Mr.Karel Schwarzenberg (Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs of CR, chairman of TOP09 party, member of Chamber of Deputies) on the topics of strategy position of CR, Czech-Chinise relations, Schawarzenberg´s view on China.
The full report can be found on ccica.cz.Access of the interview was also published in the chinese newspaper "Global Times " and there is an article about Mr.Schwarzenberg in the "World Vision" magazine. We are preparing other articles about Czech Republic to be published in 2011.
during the year 2010 ICA organized number of exchange programs (related to the parliament, local government and economic organizations) between Czech Republic and China. These programs also cover the area of politics, historical research, government administration, municipal planning, health care, finance and banking, taxation, auditing, police, water supply, environment protection, energy, construction, education, trade, tourism, and other areas.


Shrnutí činnosti ICA o.s., za rok 2010

Kdybychom se měli otočit zpět a podívat se na uplynulý rok 2010, můžeme s jistotou říci, že pro Česko-Čínskou kulturní asociaci (dále jen ICA) to byl rok plný událostí a činnosti.V první polovině roku 2010 to byla hlavně činnnost v oblasti mezinárodních událostí, které méně či více ovlivňovaly dění v České Republice.Naproti tomu se ICA v druhé polovině roku zaměřila na organizaci setkání mezi zástupci z různých oblastí v ČR a ČLR.
ICA a česká pobočka čínské Phoenix TV informovala prostřednictvím reportáže mimo jiné i o těchto událostech:
strategický dialog mezi Českou Republikou a Spojenými státy, který se konal v Praze
president EU pan Herman Van Rompuy a generální tajemník NATO pan Anders Fogh Rasmussen navštívili ČR
president ČR Václav Klaus přijal na Pražském Hradě britského prince Charlese společně s jeho manželkou vévodkyní z Cornwallu Camillou
rusko-americký summit o jaderné bezpečnosti v Praze v dubnu 2010, podpis rusko-americké smlouvy o snížení počtu jaderných zbraní mezi americkým prezidentem Bareckem Obamou a ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem
při příležitosti světové výstavy EXPO 2010 byla převezena část sochy Karlova Mostu - Jana Nepomuckého do českého výstavního pavilonu v Šanghaji.ICA přináší reportáž z demontáže pozlacené časti sochy, která každému kdo se jí dotkne údajně přináší stěští.
během květnových parlamentních voleb ICA navštívila volební místa,zároveň byla svědkem napjatého očekávání volebních výsledků zástupců hlavních politických stran, ICA přinesla také rozhovor s prezidentem V.Klausem, předsedou senátu a ministrem zahr.věcí
reportáž o záplavách v létě 2010 v severních Čechách a podílení se na pomoci oblastem postižených povodněmi - CCICA ve spolupráci s Čínskou federací měst v ČLR
ICA pomohla zorganizovat návštevu skupiny investorů z oblasti nemovitostí v Maďarsku, Polsku a České Republice
ICA udělala rozhovor s Karlem Schwarzenbergem (1.místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí, poslanec, předseda strany TOP09) na témata jako strategická pozice ČR, česko-čínské vztahy, jeho pohled na Čínu.Celý rozhovor je uveden na doméně ccica.cz.Část rozhovoru pak byla publikována v čínských novinách "Global Times" a časopise "World Vision".Další články o ČR budou publikovány v roce 2011.
ICA pomohla zorganizovat výměnné programy mezi ČR a Čínou v mnoha oblastech (např.v oblastech: politiky, historického výzkumu, státní správy, zdravotní péče, financí a bankovnictví, daní, auditu, policie, dodávky vody, ochrany živ.prostředí,energie, stavebnictví, vzdělání, cestovního ruchu a dalších)

工作简报

2010年1月采访参议院、前外长施瓦岑贝格,促成多项交流活动。