2008

To Review Year 2008

To review year 2008

February 2008, CCICA invited and organized a student brass orchestra from Beijing to perform in Prague. The orchestra also participated in the youth exchange program of sc.hool students inČáslav.
After the tragical earthquake in Sichuan China, on the proposlal of few young Chinese people, ICA cooperated with a Chinese association and a czech humanitary organization ADRA to fundrase some financial support.
During the year 2008 ICA has established a relationship and a cooperation with other local organizations, as well as organizations from ANHUI chinese province, NANJING China and a Chinese organization from Saint Peterburg.
In the mean time, ICA organized or co-organized some culture exchange programs, in field of Media, Finance and Banking, Construction, and Health Insurance system and other fields.
In the mean time ICA cooperated with Phoenix Television, reported and introduced some of the significant events related to China and Czech Republic, together with reporting the international valuable news about Czech Republic and Slovakia. Cooperated with magazine, as well as other magazines, to introduce Czech Republic to China.

January 2008, a book named published in China, it is written by member of ICA, and recommended by ICA to the publishing company. The book is giving a nice language picture of Czech view, including the scenery, history, stories, as well as the Chinese life in Czech.

Shrnutí činnosti ICA o.s,. za rok 2008

V lednu 2008 vychází v Číně publikace " Život v České Republice" napsaný jedním z členů ICA.Autor se zaobírá českou scenerií, historií a uvádí příběhy a zkušenosti Číňanů žijících v ČR.
V únoru 2008 ICA pořádá vystoupení studentského orchestru dechových nástrojů z Pekingu v Praze.Mimo jiné organizuje výměnný studentský program se studenty škol v Čáslavi.
V květnu 2008 po ničivém zemětřesení v provincii Sichuan v Číně organizuje ICA ve spolupráci s humanitární organizací ADRA a za pomoci další čínské asociace humanitární sbírkuna pomoc jeho obětem.
Během roku 2008 navázala ICA spolupráci s několika místními organizacemi a zároveň s organizacemipodobného zaměření v Číně ( ANHUI,NANJING) a čínskou organizací sídlící v Petrohradě.
Mimo jiné ICA organizovala výměnné programy v oblasti medií, financí, bankovnictví, stavitelství,zdravotního pojištění a dalších oblastech.
K další činnosti ICA patřila spolupráce s čínskou televizní stanící PHOENIX.ICA zprostředkovávalaaktuální zpravodajství z významných událostí vztahujících se k Číně , České Republice a Slovenské Republice.Mimo jiné ICA kooperovala s čínským časopisem "World Vision" a jinými časopisy na představení ČRv Číně.

工作简报

中国汶川地震后,国际文化交流协会、旅捷华人华侨联谊会ADRA国际救援基金组织合作发起街头捐款活动。

协助中国安徽出版集团、南京国际文化交流中心、圣彼得堡华人华侨协会等各地机构建立了友好合作关系。